klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Diagnose en behandeling

Brijder Jeugd heeft een specialistisch team bestaand uit behandelaren, GZ-psychologen, verslavingsartsen en een psychiater. Jongeren uit Noord- en Zuid-Holland kunnen bij ons terecht voor behandeling met betrekking tot alcohol, drugs, gamen en gokken. Zonodig doen wij in dit verband onderzoek naar psychische en/of psychiatrische problematiek. Heeft u vragen, of wilt u advies? Neem contact met ons op.

Landelijk Spreekuur Partydrugs

Sinds 2008 bestaat een medisch spreekuur voor mensen met klachten na 'partydrugsgebruik'. Veel voorkomende problemen zijn derealisatie, depersonalisatie, stemmingsklachten, verminderde werking geheugen en concentratie, schokken in het hoofd en klachten met zicht. Mensen met deze veelal onbegrepen klachten worden op het spreekuur behandeld. U kunt contact opnemen met het spreekuur als u vragen heeft, of wilt doorverwijzen. Lees onze informatie over het herkennen van klachten na partydrugsgebruik.

Dubbele diagnose

Veel mensen die lijden aan problematisch middelengebruik hebben tegelijkertijd één of zelfs meerdere psychiatrische aandoeningen. We spreken dan van een ‘dubbele diagnose’ of co-morbiditeit. Bij jongeren die in behandeling zijn voor verslavingsproblematiek heeft naar schatting 70% zo’n dubbele diagnose. Voorbeelden van psychiatrische diagnoses die vaak voorkomen naast middelengebruik zijn angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, autisme en psychotische stoornissen.

Vaak is er een relatie tussen het middelengebruik en psychiatrische aandoeningen. Zo worden drugs soms gebruikt om psychiatrische symptomen even niet te voelen, terwijl in andere gevallen de drugs juist psychiatrische verschijnselen triggeren. Jongeren met een dubbele diagnose hebben vaak ernstiger verschijnselen en vertonen vaak meer problematisch gedrag waardoor ze in ernstige problemen komen.

Geïntegreerd behandelen

Steeds duidelijker wordt het inzicht dat het samen voorkomen van en de onderlinge afhankelijkheid tussen de verslaving en psychiatrische stoornissen ervoor zorgt dat ook beiden in samenhang behandeld moeten worden: we spreken dan van “geïntegreerd” behandelen. Dit vergt in eerste instantie een heel goede diagnostiek waarbij de verschillende verschijnselen en de onderlinge samenhang worden “ontrafeld” en op basis waarvan een geïntegreerd behandelplan kan worden opgesteld.

Ook Brijder Jeugd legt zich er toenemend op toe om cliënten met dubbele diagnosen geïntegreerd te behandelen en streeft ernaar de kennis die hiervoor nodig is in huis te hebben. Voor meer complexe gevallen wordt vaak samenwerking met andere GGZ-instellingen gezocht.

Parnassia Addiction Research Centre

Het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) is het onderzoeksinstituut van Brijder en Palier. Het PARC heeft als doel wetenschappelijke kennis over verslaving en de effectiviteit van de zorg te verwerven en over te dragen, om hiermee een bijdrage te leveren aan verbetering van de zorg. We vertellen graag meer over lopende onderzoeken.