klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Oudercursus 'Help, mijn kind kan niet zonder..'

Ouders en opvoeders halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat hun kind het ongewenste gedrag van middelengebruik of gamen of gokken staakt. Dit vreet energie, kost slapenloze nachten en het levert vaak nauwelijks iets op. Het probleem lijkt alleen nog maar groter te worden.

Strijd om het stoppen

De natuurlijke reactie van de ouders op gebruik of gedrag van hun kind, is onzekerheid. Daaropvolgend gaan de meeste ouders pogen hun kind er van te overtuigen dat zij/hij moet stoppen met hun gebruik of met gamen of gokken. Het gevolg daarvan is verzet van het kind en strijd over wel of niet stoppen.

Uitgangspunten cursus

Ouders voelen zich vaak niet in staat het gedrag van hun kind bij te sturen. Zij worden voor hun gevoel door hun kinderen geleefd.

De uitgangspunten van deze cursus zijn:

Thema’s

In deze cursus worden de gevoelens van ouders serieus genomen. Van daaruit wordt gekeken naar de situatie van hun kind.

Thema’s in deze cursus zijn:


Met uiteindelijk: van een ‘stoffer en blik’-methode naar een gericht Plan van Aanpak. Dit geeft de ouder handvatten om haalbare doelen te stellen en grenzen aan te reiken. Daardoor kan een nieuwe situatie ontstaan waarbij de ouders/opvoeders weer de regie in handen krijgen.


Data van de cursus staan in onze agenda.

Folder Help, mijn kind kan niet zonder..

Brijder Jeugd organiseert ook webinars. Heeft u een webinar gemist en wilt u die terugkijken? Kijk dan verder op onze Webinar pagina.