klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Mijn kind in behandeling

Ouders en eventueel andere gezinsleden worden actief bij de behandelingen van hun kind bij Brijder Jeugd betrokken. U krijgt mogelijkheden aangereikt om met uw kind en diens gedrag om te gaan. Dit leidt tot meer vertrouwen en positieve momenten in de omgang met uw kind.

U kunt uitgenodigd worden om een gesprek bij te wonen. U kunt ook altijd zelf een gesprek aanvragen. Veel ouders vinden de oudercursus een prettige aanvulling. Systeemtherapie en MDFT zijn voorbeelden van een behandeling die het hele gezin betreffen. Als uw kind is opgenomen, kunt u op bezoek komen.

Toestemming ouders

Jongeren gaan bij Brijder Jeugd in behandeling nadat ze een intakegesprek hebben gehad. Daarna krijgen ze een advies over het te volgen traject. Voor een onderzoek of behandeling van een kind van 12 tot en met 15 jaar is dubbele toestemming nodig: zowel van de ouders/voogd als van het kind zelf. Is uw kind ouder dan 16? Dan bepaalt uw kind welke informatie wij met u mogen delen.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt vrijwel alle zorg aan jongeren tot 18 jaar gefinancierd door de gemeente waar de jongere woont. Welke hulp vergoed wordt, verschilt per gemeente/regio. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeentehuis. Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekering. Het eigen risico kan worden aangesproken. Bij een klinische opname wordt een ouderbijdrage geïnd door het CAK.


Bekijk de folders van Brijder Jeugd.