klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Behandeling

Brijder Jeugd biedt hulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar die te veel alcohol drinken, te veel drugs gebruiken of overmatig gokken of gamen. Twijfel je of je een probleem hebt, neem dan contact met ons op.

Hoe gaat de aanmelding?

Aanmeldgesprek

Na het eerste contact plannen we een aanmeldgesprek. Daarin wordt besproken waar je staat met jouw gebruik, met gamen of gokken. We leggen je uit welke vormen van hulp er zijn.

Intakegesprek

In het intakegesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij wie je bent en waar je tegen aan loopt. En natuurlijk de problemen die jij ervaart met je gebruik of gedrag. Na dat gesprek wordt bekeken welke hulp jij nodig hebt.

Programma's

Cognitieve Gedragstherapie: CGT

Je kunt CGT volgen om te minderen of te stoppen. Je leert hoe je de controle kan krijgen over je middelengebruik of gedrag. Er wordt niet alleen gepraat, er worden ook oefeningen gedaan om te leren omgaan met lastige situaties zoals het omgaan met trek.

Soms kunnen enkele gesprekken met een hulpverlener al meer inzicht geven in je middelengebruik of in jouw game- of gokgedrag. Meestal vinden gesprekken bij ons plaats, maar soms komen we ook naar je toe op school of thuis.

Multi Dimensionele Familie Therapie: MDFT

MDFT laat je jouw problemen inzien en steunt je bij het oplossen van die problemen. Jouw omgeving speelt een belangrijke rol in het programma en de aanpak van de problemen. Het programma blijkt in de praktijk goed te werken. De meeste jongeren die het volgen, zijn positief over MDFT en maken het programma helemaal af. Het duurt ongeveer 4 tot 6 maanden. Zie ook de folder MDFT.

Online contact

Zowel in bij MDFT als CGT vinden de gesprekken thuis plaats of bij Brijder. Je kunt daarnaast contact hebben via internet. Alle oefeningen die je krijgt staan online, zodat je deze ook thuis kan bijwerken of nalezen. Je behandelaar kan met je meelezen en reageren.

Systeemtherapie

De term systeem duidt op het sociale systeem waarvan mensen deel uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie. Systeemtherapie pakt problemen binnen het systeem aan.

Kliniek Mistral

Soms kies je er voor om tijdelijk uit je omgeving weg te zijn, omdat het thuis te moeilijk is om te stoppen of omdat je andere hulp wilt. Dan kun je ook bij Brijder Jeugd terecht, in kliniek Mistral in Den Haag.

Mistral biedt een veilige omgeving waar je weer op kracht kan komen zonder middelen en kan werken aan je toekomst. Mistral biedt detox, observatie/diagnostiek en kortdurende behandeling.

Kliniek Feniks

Kliniek Feniks is een kliniek voor jongeren tot 18 jaar. Je kunt in Feniks opgenomen worden als je wilt stoppen met alcohol, drugs, gokken of gamen. Kliniek Feniks bevindt zich in Heerhugowaard.

De kliniek is een samenwerking tussen Brijder Jeugd, Triversum, Lijn 5 en Parlan. We bieden jou door deze samenwerking veel ervaring op het gebied van verslaving en andere stoornissen.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt vrijwel alle zorg aan jongeren tot 18 jaar gefinancierd door de gemeente waar je woont. Welke hulp vergoed wordt, verschilt per gemeente/regio. Voor meer informatie kun je terecht bij je gemeentehuis. Ben je ouder dan 18 jaar? Dan vergoed je zorgverzekering. Je eigen risico kan worden aangesproken.