klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Systeemtherapie

Relatietherapie en gezinstherapie worden ook wel systeemtherapie genoemd en de therapeut heet systeemtherapeut. Het woord 'systeem' is het sociale systeem waarvan mensen deel uitmaken: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen.

Voor de meeste mensen is het gezin waarin ze geboren worden het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond. Het werk en de vriendenkring zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden.

Invloed op elkaar

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Dit is een ingewikkeld proces waarbij problemen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder.

Wat doet de systeemtherapeut?

De systeemtherapeut gaat een werkrelatie aan met iedereen in het systeem. In overleg wordt gezocht naar manieren om problemen beter aan te pakken en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. Zo beseffen mensen uit het systeem welke invloed ze op elkaar hebben.

Jongeren overwinnen problemen eerder, als mensen die belangrijk voor hen zijn, daaraan meewerken. Het betrekken van de omgeving bij de behandeling kan voor een versnelling zorgen.

Hoe verloopt systeemtherapie?

De therapie bestaat uit gesprekken met een systeemtherapeut. De therapeut zal meestal de ouders uitnodigen voor een eerste gesprek. Na dat gesprek stelt de therapeut met de gezinsleden behandeldoelen op die in het behandelplan verwerkt worden.

Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen mensen tips waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossing en te vinden.