klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Lopende onderzoeken

ROM-Jeugd (PerspActive)

Voor de evaluatie van behandelingen worden standaardmetingen uitgevoerd, die ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) worden genoemd. Deze metingen worden landelijk in alle zorginstellingen afgenomen en vormen een vast onderdeel van de behandeling.

Nextlevel

NextLevel is een onderzoeksproject waarin wetenschappers, praktijkinstellingen (waaronder de jeugdverslavingszorg) en de creatieve industrie samenwerken om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het toepassen van game-elementen in de behandeling. Wanneer je ambulant of klinisch in zorg komt bij Brijder kan je gevraagd worden naar je mening over een mogelijke toepassing van game-elementen in de behandeling.

PACT - Professional Alliance with Clients in Treatment

In de PACT-studie (Professional Alliance with Clients in Treatment) wordt onderzocht hoe de behandelmotivatie en de behandelrelatie bij jongeren in de jeugdverslavingszorg en jeugd-GGZ zich tijdens de behandeling ontwikkelen.
Daarbij gaat het om het perspectief van de jongere zelf, de behandelaar en eventueel de ouder(s).

Met dit onderzoek willen we te weten komen of behandelmotivatie van jongeren en de behandelrelatie tussen behandelaar en jongere veranderbaar zijn. Ook willen we meer inzicht krijgen in de vraag of veranderingen in behandelmotivatie en behandelrelatie bijdragen aan een beter klachtenverloop en minder drop-out.

Vijf instellingen voor jeugdverslavingszorg of jeugd GGZ doen aan het onderzoek mee. Jongeren die bij een van deze instellingen in behandeling komen, krijgen meer informatie over het onderzoek en worden gevraagd of ze aan het onderzoek willen deelnemen. Voor het onderzoek zal bij 200 jongeren en hun behandelaar en ouders, informatie worden verzameld.