klap Brijder menu uit
afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4

Privacy tijdens behandeling

Zonder je schriftelijke toestemming mogen en worden je gegevens niet aan derden doorgespeeld. In verband met vergoeding van de behandeling wordt je zorgverzekeraar wel ingelicht. Verder wordt je verwijzer (meestal je huisarts) op de hoogte gesteld van je inschrijving bij Brijder Jeugd en over het verloop van de behandeling. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de Rijksoverheid: Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy jongeren

Voor een onderzoek of een behandeling van een kind van 12 tot en met 15 jaar is dubbele toestemming nodig: zowel van de ouders/voogd als van het kind zelf. Op deze regel zijn twee uitzonderingen van toepassing. In die gevallen mag het kind zelf een besluit nemen.

Vanaf 16 jaar liggen alle medische beslissingen bij het kind.

Dit betekent dat:

- Alleen het kind recht heeft op informatie.

- Alleen het kind beslist of het een behandeling wil.

- Alleen het kind zijn medisch dossier mag inzien.


Ouders die dat willen, moeten hiervoor toestemming aan hun kind vragen. Wettelijk gezien hebben ze geen recht op informatie. Zie voor meer informatie WGBO.